TNA004 – Analys II (VT2 - 2016) för ED1, KTS1 och MT1

 

               Information

                               Kursstart: 2016-04-04

                               Kursinformation VT2 2016

                        

                        

       Kurslitteratur: Forsling-Neymark: Matematisk analys – En variabel (2:a upplagan),

                                 ”Problem för envar” 2015 (samma som under TNA003)

       Föreläsningsanteckningar: Finns att köpa hos LiU-tryck, Kåkenhus i samband med kursstart.

 

·         Kursinformation VT2 2015

 

                               

       Självdiagnoser (Läggs ut här under kursens gång)

·          Diagnos 1 , Svar och losningar

·          Diagnos 2 , Facit , Lösning_Uppgift 4_DP2

     

 

                   Definitioner/satser/samband

                   I kursen ingår att du skall kunna ett antal definitioner, satser och samband till en viss ambitionsnivå (se kursinformationen).

                       

 

                   Föreläsningar och lektioner

                   Uppdateringar görs under kursens gång

·           Föreläsning 1 (särtryck)

·           Litteraturkommentarer till resp. föreläsning

·           Lösningstips till lektionsuppgifter

·           Övningsuppgifter Lektion 4

·           Några lösningar kap 7

·           Lektion 6_Losning till B9.13

·                Uppföljning F1: TNA004_F1_Ex4_Losningsskisser

·                Uppföljning F4: Lösningar till två exempel

TNA004_F4_Figur till uppgift 5c

·               Uppföljning FÖ5: F5_Komplettering Ex 3

·               Uppföljning FÖ9: TNA004_F9_Losning Ex 7

·               Uppföljning FÖ11: Bevis Integralkriteriet

·               Uppföljning FÖ13: Figurer

            

             Repetitionsförslag

·               Infor tentamen_VT2_2016

·               Ovningstentamen_1_vt2_2016 , Lösningsförslag

·               Ovningstentamen_2_vt2_2016 , Lösningsförslag

 

 

                  

 

                   _________________________________________________________________________________________________________________________

              

 

             Tentamina fr.o.m. juni 2014

 

·         2:a omtentamen 2016: Tentamen 2016-10-19 , Lösningar

·         1:a omtentamen 2016: Tentamen 2016-08-16 , Lösningar

·         Ordinarie tentamen 2016: Tentamen 2016-05-31 , Lösningsförslag

·         2:a omtentamen 2015: Tentamen 2015-10-21 , Lösningar

·         1:a omtentamen 2015: Tentamen 2015-08-19 , Lösningar

·         Ordinarie tentamen 2015:Tentamen 2015-06-01 , Lösningsskisser

·         2:a omtentamen 2014: Tentamen 2014-10-22 , Lösningsskisser

·         1:a omtentamen 2014: Tentamen 2014-08-20 , Lösningsskisser

·         Ordinarie tentamen 2014: Tentamen 2014-06-03 , Lösningsskisser