TNA004 – Analys II (VT2 - 2017) för ED1, KTS1 och MT1

 

               Information

                               Kursstart: 2017-03-20

                               Kursinformation VT2 2017

                        

       Kurslitteratur: Forsling-Neymark: Matematisk analys – En variabel (2:a upplagan),

                                 ”Problem för envar” 2013 (samma som under TNA003)

       Föreläsningsanteckningar: Finns att köpa hos LiU-tryck, Kåkenhus i samband med kursstart.

 

                               Kursinformation VT2 2016

 

                               

       Självdiagnoser (Läggs ut här under kursens gång)

·         Diagnos I ("Självdiagnos"), Svar och lösningar           

 

                   Definitioner/satser/samband

                   I kursen ingår att du skall kunna ett antal definitioner, satser och samband till en viss ambitionsnivå (se kursinformationen).

                       

 

                   Föreläsningar och lektioner

                   Uppdateringar görs under kursens gång

-          Föreläsning 1_Anteckningar (särtryck)

-          Lektion 4_2017_Kompletterande uppgifter

-          Litteraturkommentarer till resp. föreläsning

-          Lektionsuppgifter_Lösningstips m.m.

-          Föreläsning 1_Lösningar till Exempel 4

-          FÖ4_Lösningar till Ex 4c och Ex 6

-          FÖ4_Figur till Ex 5c

-         FÖ5_Ex 3 sista delarna

 

                               

            

             Repetitionsförslag

 

 

                  

 

                   _________________________________________________________________________________________________________________________

              

 

             Tentamina fr.o.m. juni 2014

 

·         2:a omtentamen 2016: Tentamen 2016-10-19 , Lösningar

·         1:a omtentamen 2016: Tentamen 2016-08-16 , Lösningar

·         Ordinarie tentamen 2016: Tentamen 2016-05-31 , Lösningsförslag

·         2:a omtentamen 2015: Tentamen 2015-10-21 , Lösningar

·         1:a omtentamen 2015: Tentamen 2015-08-19 , Lösningar

·         Ordinarie tentamen 2015:Tentamen 2015-06-01 , Lösningsskisser