TNA004 – Analys II (VT2 - 2015) för ED1, KTS1 och MT1

 

               Information

                               Kursstart: 2015-03-23

       Kurslitteratur: Forsling-Neymark: Matematisk analys – En variabel (2:a upplagan),

                                 ”Problem för envar” 2014 (samma som under TNA003)

      

Föreläsningsanteckningar: Föreläsningsanteckningar VT2 2015

Ladda ner alla  (inklusive litteraturkommentarer och lösningstips till lektionsuppgifter) eller köp hos LiU-tryck Kåkenhus i samband med kursstart.

 

·         Kursinformation VT2 2015

 

 

               Studievanor - Tips

·         Hur lär man sig matte?

 

 

                                                     

 

       Självdiagnoser (Läggs ut här under kursens gång)

·         Självdiagnos 1 , Svar och lösningar

·         Självdiagnos 2 , Svar

     

     

                               

               Definitioner/satser/samband

                   I kursen ingår att du skall kunna ett antal definitioner, satser och samband till en viss ambitionsnivå (se kursinformationen).

                       

 

                   Föreläsningar och lektioner

                   Uppdateringar görs under kursens gång

·        Uppföljning av FÖ1: Exempel 4 - Lösningsskisser

·         Lektion 4 - Kompletterande uppgifter

·         Lösningsskisser till två uppgifter Kap 7

·         F4 - Lösningar till Ex 4c och Ex 6

·         F4_Figur till uppgift 5c

·         F5_Komplettering Exempel 3

·         F9 Lösning Exempel 5

·         F 11 - Bevis av Integralkriteriet

·         F 13 - Lösning Ex 2b

            

             Repetitionsförslag

       Repetitionsförslag inför tentamen

      

       Övningstentamen 1, Lösningsförslag             Övningstentamen 2, Lösningsförslag

 

                  

 

                   _________________________________________________________________________________________________________________________

              

 

             Tentamina fr.o.m. maj 2013

·        Tentamen 2015-10-21 , Lösningar

·         Tentamen 2015-08-19 , Lösningar

·         Tentamen 2015-06-01 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-10-22 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-08-20 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-06-03 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-10-13 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-08-19 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-05-30 , Lösningsskisser