TNA004 – Analys II (VT2 - 2014) för ED1, KTS1 och MT1

 

               Information

                               Kursstart: 2014-03-24

       Kurslitteratur: Forsling-Neymark: Matematisk analys – En variabel (2:a upplagan),

                                 ”Problem för envar” 2013 (samma som under TNA003)

      

Föreläsningsanteckningar:

Ladda ner alla Föreläsningsanteckningar_VT2 2014 (inklusive litteraturkommentarer och lösningstips till lektionsuppgifter) eller köp hos LiU-tryck Kåkenhus i samband med kursstart.

 

·         Kursinformation VT2 2014

·         Kursinformation VT2 2013

 

              

               Studievanor - Tips

·         Hur lär man sig matte?

 

 

                   Studentaktivt inslag på lektionstid

                  

                   

 

       Självdiagnoser (Läggs ut här under kursens gång)

     Självdiagnos I , Diagnos 1_Svar och korta lösningar

       Självdiagnos 2 , DP2 Facit

     

                               

               Definitioner/satser/samband

                   I kursen ingår att du skall kunna ett antal definitioner, satser och samband till en viss ambitionsnivå (se kursinformationen).

                       

 

                   Föreläsningar och lektioner

                   Uppdateringar görs under kursens gång

                   FÖ 1: FÖ1 - Lösning till Exempel 4

                   Lektion 2 och 3: TNA004_Losningar till två lektionsuppgifter

                   Lektion 4: Lektion 4_Kompletterande uppgifter

                   FÖ 4: Lösningsskisser Ex 4c och Ex 6, Figur till uppgift 5c

                   Lektion 6: Lösning till B9.13

                   FÖ 5: Komplettering Exempel 3

                   FÖ 9: Lösning till Exempel 5

                   FÖ 14: Exempel_Potensserie_Konvergens

            

             Repetitionsförslag

                   Inför tentamen

                   Övningstentamen 1 , Lösningar

                   Övningstentamen 2 , Lösningar

    

                  

 

                   _________________________________________________________________________________________________________________________

              

 

             Tentamina fr.o.m. maj 2013

·         Tentamen 2014-10-22 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-08-20 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-06-03 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-10-13 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-08-19 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-05-30 , Lösningsskisser