TNA001 - Matematisk grundkurs för ED, KTS, MT

Akademiska året aug 2014 – aug 2015

 

Information som rör kursen HT0-HT1 2014 med start 2014-08-20

·        Kursinformation HT0-HT1 2014 (Kursinformationen finns även inlagd i början av kompendiet med föreläsningsanteckningar)

·        TNA001_Planering HT0-HT1 2014 (Planeringen finns även inlagd i början av kompendiet med föreläsningsanteckningar)

·        Övningsuppgifter TNA001 (Övningsuppgifterna finns även inlagda i slutet av kompendiet med föreläsningsanteckningar)

·         Kursboken (Forsling-Neymark: Matematisk Analys – En variabel) kan köpas i Bokakademien i TP 501 (bredvid/bakom studentfiket i Täppan våning 5) fr.o.m. tisdag 19 aug.

·         Föreläsningsmaterial (föreläsningsanteckningar) kan köpas i KåkenhusLiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. måndag 18 aug. Det har beteckningen N338 (detta skall uppges vid köp) och kostar 110:-.

·         Kompendiet ”Vektorer, linjer och plan” kan köpas i KåkenhusLiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. vecka 38.

 

 

 

Uppföljning av diagnostiskt prov

     Information har getts till intresserade. Om du inte anmälde dig vid informationstillfället, kan du göra det via e-post till sixten.nilsson@liu.se senast tisdag 9 sept.

     Material: Uppföljning av DP - Kompendium

     Anm: Materialet kan användas fritt av den som vill repetera på egen hand.

 

 

 

Särtryck av föreläsningsanteckningar

·         TNA001_F1_2014

·         TNA001_F2_2014

·         TNA001_F3_2014

·         TNA001_F4_2014

·         TNA001_F5_2014 (Induktionsbevis) (Observera att denna teori inte finns med i den övriga kurslitteraturen)

·         Uppföljning av FÖ11: Distributiva lagen

·         Uppföljning av FÖ13: Exempel - Linje i koordinatsystem

 

 

 

Inlämningsuppgifter

      Inlämning 3

 

 

 

Muntliga redovisningsuppgifter

Detta moment är avslutat för innevarande kursomgång.

 

 

Studievanor

·         Hur lär man sig matte?

·         Studievanor - Diskussionsunderlag/tips

 

 

 

Ämnesdagar

·         Ämnesdag 1 2014-09-01

·         Ämnesdag 2

·         Ämnesdag 3

·         Ämnesdag 4

·         Ämnesdag 5

·         Ämnesdag 6

·         Ämnesdag 7

·         Ämnesdag 8

·         Ämnesdag 9

·         Ämnesdag 10

 

 

 

Examination

     Kontrollskrivningar innevarande år

·         Inför kontrollskrivning 4

·         Kontrollskrivning 4A , Kontrollskrivning 4B , Lösningar

·        Kontrollskrivning 3A , Kontrollskrivning 3B , Lösningar

·         Inför kontrollskrivning 3

·         Kontrollskrivning 2A , Kontrollskrivning 2B, Lösningar

·         Inför kontrollskrivning 2

·         Kontrollskrivning 1A , Kontrollskrivning 1B , Lösningar

 

__________________________________________________________

Tentamensinformation och repetitionsmaterial

·         PM tentamen 2014 + Övningstentamen , Lösningar

·         Repetitionsuppgifter med svar/kommentarer

 

 

 

Kontrollskrivningar från tidigare år

·         TNA001_KS1_2013.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS2_2013.pdf, Lösningar

·         TNA001_KS3_2013.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS4_2013.pdf , Lösningar

 

·        TNA001_KS1_2012.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS2_2012.pdf , Lösningsskisser

·         TNA001_KS3_2012.pdf , Lösningsskisser

·         TNA001_KS4_2012.pdf , Lösningar

 

 

Tentamina

·        Tentamen 2015-01-07 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-10-31 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-08-27 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-01-10 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-10-25 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-08-28 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-01-08 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2012-10-20 , Lösningsskisser