TNA001 - Matematisk grundkurs för ED, KTS, MT

Akademiska året aug 2014 – aug 2015

 

Information som rör kursen HT0-HT1 2014 med start 2014-08-20

·        Kursinformation HT0-HT1 2014 (Kursinformationen finns även inlagd i början av kompendiet med föreläsningsanteckningar)

·        TNA001_Planering HT0-HT1 2014 (Planeringen finns även inlagd i början av kompendiet med föreläsningsanteckningar)

·        Övningsuppgifter TNA001 (Övningsuppgifterna finns även inlagda i slutet av kompendiet med föreläsningsanteckningar)

·         Kursboken (Forsling-Neymark: Matematisk Analys – En variabel) kan köpas i Bokakademien i TP 501 (bredvid/bakom studentfiket i Täppan våning 5) fr.o.m. tisdag 19 aug.

·         Föreläsningsmaterial (föreläsningsanteckningar) kan köpas i KåkenhusLiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. måndag 18 aug. Det har beteckningen N338 (detta skall uppges vid köp) och kostar 110:-.

·         Kompendiet ”Vektorer, linjer och plan” kan köpas i KåkenhusLiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. vecka 38.

 

 

 

Uppföljning av diagnostiskt prov

Information ges i samband med undervisningen

Material: Läggs upp här senare

 

Särtryck av föreläsningsanteckningar

·         TNA001_F1_2014

·         TNA001_F2_2014

·         TNA001_F3_2014

·         TNA001_F4_2014

·         TNA001_F5_2014 (Induktionsbevis) (Observera att denna teori inte finns med i den övriga kurslitteraturen)

 

Inlämningsuppgifter

Aktuellt material och information läggs upp här under kursens gång.

·       Inlämningsuppgift 1

 

Muntliga redovisningsuppgifter

Aktuellt material och information läggs upp här senare

 

Studievanor

·         Hur lär man sig matte?

·         Studievanor - Diskussionsunderlag/tips

 

 

 

Ämnesdagar

Aktuellt material och information läggs upp här senare

 

 

Examination

 

Tentamensinformation och repetitionsmaterial

·         TNA001_PM_tentamen 2013 + Övningstentamen.pdf

·         Lösningsförslag till Övningstentamen

·         TNA001 Repuppgifter_2013.pdf

·         Repetitionsförslag inför omtentamen

____________________________________________________________________________________________

 

Kontrollskrivningar från tidigare år

·         TNA001_KS1_2013.pdf , Lösningar

·        TNA001_KS1_2012.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS2_2012.pdf , Lösningsskisser

·         TNA001_KS3_2012.pdf , Lösningsskisser

·         TNA001_KS4_2012.pdf , Lösningar

 

·         TNA001_KS1_2011.pdf , TNA001_KS1_2011_L.pdf

·         TNA001_KS2_2011.pdf , TNA001_KS2_2011_L.pdf

·         TNA001_KS3_2011.pdf , TNA001_KS3_2011_L.pdf

·         TNA001_KS4_2011.pdf , TNA001_KS4_2011_L.pdf

 

 

Tentamina

Observera att årets kurs (HT1-2013) även innehåller Kap 2.5 i FN (Arcusfunktionerna). Uppgifter

från detta avsnitt finns eventuellt inte i vissa av nedanstående tentamina.

 

·         Tentamen 2014-01-10 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-10-25 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-08-28 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-01-08 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2012-10-20 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2012-08-24 , Lösningsskissser

·         Tentamen 2012-01-12 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2011-10-17 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2011-08-22 , Lösningsskisser

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________