TNA001 - Matematisk grundkurs för ED, KTS, MT

Akademiska året aug 2016 – aug 2017

 

Aktuell information för kursen TNA001 HT0-HT1 2016

 

·         TNA001_Kursinformation_HT2016 (finns även i Föreläsningsanteckningarna)

·         TNA001_Planering_HT0+HT1_2016 (finns även i Föreläsningsanteckningarna)

·         Kursboken (Forsling-Neymark: Matematisk Analys – En variabel) kan köpas i Bokakademin i TP 501 (bredvid/bakom studentfiket i Täppan våning 5) fr.o.m. måndag 15 aug.

·         Föreläsningsmaterial (föreläsningsanteckningar) kan köpas i KåkenhusLiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. torsdag 11 aug. Materialet har beteckningen N403 (uppges vid köp) och kostar 182:-

·         Kompendiet ”Vektorer, linjer och plan” kan köpas i KåkenhusLiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. vecka 37.

·         Ovningsuppgifter_2016 (finns även i Föreläsningsanteckningarna)

 

·         Föreläsning 1 (särtryck)

·         Föreläsning 2 (särtryck)

·         Föreläsning 3 (särtryck)

·         Föreläsning 5 (särtryck)

Några ytterligare föreläsningar kommer inte att läggas ut på denna web-sida.

 

Uppföljning av diagnostiskt prov HT1 2016

Information och anmälan: Torsdag 1 sept. 16-17 i TP51 (viss information kommer även att ges under kursens gång).

 

Inlämningsuppgifter HT1 2016

2016-08-18: Inlämning 1 med instruktioner finns här

 

Muntliga redovisningsuppgifter HT1 2016

Information och material läggs ut här under kursens gång HT1 2016

 

Studievanor

·         Hur lär man sig matte?

·         Studievanor - Diskussionsunderlag/tips

 

 

Ämnesdagar HT1 2016

Information och material läggs ut här under kursens gång HT1 2016

 

 

Information m.m. för TNA001 under HT0-HT1 2015

·         TNA001_Kursinformation_Ht_2015

·        TNA001_Planering_2015

·        Övningsuppgifter

·         Föreläsning 13 (2/10): Avslutande exempel

 

Tentamensinformation och repetitionsmaterial

Repetitionsuppgifter (t.ex. inför omtentamen)

Tentamensinformation + Övningstentamen , Lösningar

Repetitionsuppgifter inför tentamen

TNA001_Repetitionsforelasning_22 okt_2015

 

TNA001_Infor kontrollskrivning 2_2015.pdf

TNA001_Infor kontrollskrivning 3_2015.pdf

TNA001_Infor kontrollskrivning 4_2015.pdf

 

Kontrollskrivningar

·         TNA001_KS4A_2015.pdf , TNA001_KS4B_2015.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS1A_2015, TNA001_KS1B_2015 , Lösningar

·         TNA001_KS2A_2015.pdf , TNA001_KS2B_2015.pdf , TNA001_KS2_2015_Lösningar

·         TNA001_KS3A_2015.pdf , TNA001_KS3B_2015.pdf , TNA001_KS3_2015_Losningar

 

·         TNA001_KS1_2014.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS2_2014.pdf, Lösningar

·         TNA001_KS3_2014.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS4_2014.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS1_2013.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS2_2013.pdf, Lösningar

·         TNA001_KS3_2013.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS4_2013.pdf , Lösningar

 

 

Tentamina

·        Tentamen 1016-08-24 , Lösningsförslag

·         Tentamen 2016-01-04 , Lösningsförslag

·         Tentamen 2015-10-30 , Lösningsförslag

·         Tentamen 2015-08-26 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2015-01-07 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-10-31 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-08-27 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2014-01-10 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-10-25 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-08-28 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-01-08 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2012-10-20 , Lösningsskisser