TNA001 - Matematisk grundkurs för ED, KTS, MT

Akademiska året aug 2013 – aug 2014

 

Information som rör kursen HT0-HT1 2013 med start 2013-08-21

·         TNA001_Kursinformation HT0-HT1 2013 (OBS! Uppdaterad 2013-08-13)

·         TNA001_Planering HT0-HT1 2013

·         Kursboken (Forsling-Neymark: Matematisk Analys – En variabel) kan köpas i Bokakademien i TP 501 (bredvid/bakom studentfiket i Täppan våning 5) fr.o.m. tisdag 20 aug.

·         Föreläsningsmaterial (föreläsningsanteckningar) kan köpas i Kåkenhus – LiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. tisdag 20 aug.

·         Kompendiet ”Vektorer, linjer och plan” kan köpas i Kåkenhus – LiU-tryck (Campus Norrköping) fr.o.m. vecka 37.

 

Uppföljning av diagnostiskt prov

Material: Uppföljning av diagnostiskt prov

 

Särtryck av föreläsningsanteckningar

·         TNA001_F1_2013.pdf

·         TNA001_F2_2013.pdf

·         TNA001_F3_2013.pdf

·         TNA001_F4_2013.pdf

·         TNA001_F5_2013.pdf

 

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgift 3 (samma kodsystem som tidigare)

 

Muntliga redovisningsuppgifter

Muntliga redovisningar är avklarade v 40.

 

Studievanor

·         Hur lär man sig matte?

·         Studievanor - Diskussionsunderlag/tips

 

 

 

Ämnesdagar

TNA001_Ämnesdag 1, tisdag v 36 - Studieförslag

TNA001_Ämnesdag 2

TNA001_Ämnesdag 3

TNA001_Ämnesdag 4

TNA001_Ämnesdag 5

TNA001_Ämnesdag 6

TNA001_Ämnesdag 7 - fredag vecka 40

TNA001_Ämnesdag 8

TNA001 Ämnesdag 9

TNA001 Ämnesdag 10

 

Examination

TNA001_KS1A_2013.pdf , TNA001_KS1B_2013.pdf , TNA001_KS1_2013_Lösningsskisser

 

TNA001_KS2A_2013.pdf , TNA001_KS2B_2013.pdf , TNA001_KS2_2013_Lösningsskisser

 

TNA001_KS3A_2013.pdf, TNA001_KS3B_2013.pdf, TNA001_KS3_2013_Lösningsskisser

 

TNA001_KS4A_2013.pdf, TNA001_KS4B_2013.pdf

TNA001_KS4_2013_Lösningsskisser

 

Tentamensinformation och repetitionsmaterial

·         TNA001_PM_tentamen 2013 + Övningstentamen.pdf

·         Lösningsförslag till Övningstentamen

·         TNA001 Repuppgifter_2013.pdf

·         Repetitionsförslag inför omtentamen

____________________________________________________________________________________________

 

Kontrollskrivningar från tidigare år

·        TNA001_KS1_2012.pdf , Lösningar

·         TNA001_KS2_2012.pdf , Lösningsskisser

·         TNA001_KS3_2012.pdf , Lösningsskisser

·         TNA001_KS4_2012.pdf , Lösningar

 

·         TNA001_KS1_2011.pdf , TNA001_KS1_2011_L.pdf

·         TNA001_KS2_2011.pdf , TNA001_KS2_2011_L.pdf

·         TNA001_KS3_2011.pdf , TNA001_KS3_2011_L.pdf

·         TNA001_KS4_2011.pdf , TNA001_KS4_2011_L.pdf

 

 

Tentamina

Observera att årets kurs (HT1-2013) även innehåller Kap 2.5 i FN (Arcusfunktionerna). Uppgifter

från detta avsnitt finns eventuellt inte i vissa av nedanstående tentamina.

 

·         Tentamen 2014-01-10 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-10-25 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-08-28 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2013-01-08 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2012-10-20 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2012-08-24 , Lösningsskissser

·         Tentamen 2012-01-12 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2011-10-17 , Lösningsskisser

·         Tentamen 2011-08-22 , Lösningsskisser

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________