Senaste nytt: Ny jurslitteratutr från HT16: Neymark, Matematisk analys, Flera variabler.

Examinator och föreläsare: Olof Svensson, SP5210

Övningsledare: Zhuangwe Liu SP5211, Berkant Savas SP5209, Olof Svensson.

Kurslitteratur:
Analys i flera variabler, Persson, Böiers, Studentlitteratur. alternativt
Neymark, Matematisk analys, Flera variabler.
Problemsamling, ITN.

Nätresurser:
Visualiseringar
Grasp
Nätkursen

Examination: Kursen examineras med en skriftlig tentamen med 7 uppgifter om vardera 6 poäng. På tentan är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamensdatum är i oktober och januari, det kommer också att finnas en tenta i augusti 2017.
Betygsgränser är

Betyg Poäng
U -19
3 20-27
4 28-35
5 36-

Dugga: Det kommer att vara en dugga som kan ge upp till 6 bonuspäng på TNA006-tentorna fram till och med omtentan i augusti. Duggan består av 4 uppgifter om vardera 6 poäng. Allt som vi gått igenom fram till duggan kan komma med på den.
Gränser för bonuspoäng är

Bouns Poäng
0 0-8
3 9-12
4 13-16
5 17-20
6 21-24

Planering: Planering för föreläsningar och lektioner finns här

Föreläsningsstolpar: Finns här.

Gamla tentor: Finns här och svar.