Jag vill med denna sida meddela att jag har slutat på LiU

Jag har under tiden på ITN varit inblandad i ett otal kurser och program, och att reda ut vem som bör kontaktas i vilket ämne är tämligen klurigt, men jag gör ett försök:

Inlämningar i eller frågor om programmeringskurser som TNM071 och TND001 hänvisas till Jan Peterson. En gammal hemsida för de kurserna med gamla tentor finns tills vidare kvar här: Programkonstruktion
Frågor om utvecklingsmetodik generellt och kursen TNM021 Programvaruutveckling i synnerhet kan jag bara tipsa om att det finns liknande kurser på IDA i Linköping. För inlämningar av PM eller hemuppgift så är det även här Jan Peterson ni ska kontakta.
När det mer specifikt gäller agil utvecklingsmetodik, så hölls en kurs våren 2007 kallad TNMK24 Mobil programmering och interaktion. Året efter, våren 2008, slogs ett antal kurser ihop och bildade TNM082 Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter, kursansvarig för den är Ivan Rankin
Användbarhetsrelaterade kursfrågor hänvisas även detta till Ivan Rankin. En gammal hemsida för kursen TNMK31 Användbarhet får stå för den ackumulerade kunskapen i detta område ur min synvinkel. Här finns även några ännu äldre föreläsningsanteckningar, från kursomgången 2006.
För det som rör 2007 års kurs i TNMK30 Elektronisk publicering eller tidigare finns det när jag skriver detta ingen som kan ta hand om gamla inlämningar. Ett tips är att kontakta studierektorn för området, Dag Haugum.
Kursen TNIU21 Integrerat ingenjörsprojekt går 2008 i min regi, men efter det så tas den troligtvis över av ett annat ämnesområde.
För examensarbeten hänvisas till studievägledare som vet vem man specifikt bör kontakta.

Under min tid på ITN har jag haft förmånen att vara programföreträdare för utbildningsprogrammet i Medie- och Kommunikationsteknik. Här finns en programplanering att kika på om den utbildningen.

I övrigt vill jag tacka alla mina studenter genom åren för de erfarenheter ni har givit mig. Hoppas det blev något av er.

                                                                              Martin