Nationell Konferens i Transportforskning

 

21-22 oktober Campus Norrköping Linköpings universitet, Norrköping

 

I år är det Linköpings universitets tur att stå värd för denna konferens som är den tredje i en serie vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning.

Konferensen välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet, exempelvis:

 

Trafikantbeteende

Samhällsekonomisk analys och värdering

Transportsystemets hållbarhet

Prissättning, regleringar, styrmedel

Transportmodellering och ‐simulering

Upphandling, kontrakt, affärsmodeller av infrastruktur och kollektivtrafik

Logistik och multimodala transporter

Trafiksäkerhet och hälsa

Planering av transportsystemet

Transporter ur ett tjänsteperspektiv

Transportsystem och regional ekonomi

Intelligenta transportsystem

Transportpolitik och planeringsprocesser

 

Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade, samt att därutöver ge en överblick av svensk transportforskning.

 

Skicka gärna frågor till transportkonferens2014@liu.se eller kontakta den lokala organisationsgruppen:

Johan Holmgren, Linköpings universitet, 011‐36 36 05, johan.holmgren@liu.se

Jan Lundgren, Linköpings universitet, 011‐36 31 87, jan.lundgren@liu.se