Linjär Algebra TNA002


Information

   
1.     Nätkursen.
       

       
Nätkursen är under konstruktion och finns http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-LIU/index.php/Huvudsida.
        I nätkursen hittar Du teorin som finns i läroboken
övningarna , tips och lösningsförslag till de flesta övningar.

2.      Nätduggor.

         
Nu ligger länkarna för Nätduggorna uppe på https://lounge.kth.se/Enrol/Default.aspx?fid=1015 .
När kurskontona är skapade kan man logga in via https://lounge.kth.se/ .

Nätdugga 1 öppnas måndag 7/11 kl.15.15 och stängs måndag 14/11
Nätdugga 2 öppnas tisdag 15/11 kl.15.15 och stängs måndag 21/11
Nätdugga 3 öppnas tisdag 22/11 kl.15.15 och stängs torsdag 1/12
Nätdugga 4 öppnas fredag 2/12 kl.15.15 och stängs torsdag 8/12
Nätdugga 5 öppnas fredag 9/12 kl.15.15 och stängs fredag 16/12


Viktigt:
Användarnamnet är ert epost-adress. Lösenordet blir det ni anger så fundera på ett innan.
          Om ni har läst sommarmatte kan ni använda samma inloggning. Vid ev. frågor om inloggning till ta kontakt med
          E-post: mentor@nti.se
          Mentorsupport: + 46 (0)8 - 506 375 90
          Hemsida: http://www.math.se/

3.        Filminspelningar. Länkarna nedan är inspelningar av utvalda moment från kursen Linjär algebra TNA002.  
        1. Matrisinvers
        2. Determinanter
        3. Linjära rum - Linjära höljet
        4. Linjära rum - Fylla ut och banta ner
        5. Linjära rum - Snittmängd mellan höljen
        6. Linjära rum - Snittmängd och fylla ut
        7. Euklidiska rum - Gram-Schmidt ortogonaliseringsprocess
        8. Euklidiska rum forts
        9.  Minstakvadratmetoden
        10. Linjära avbildningar . Inledning
        11. Linjära avbildningar - Basbyte
        12. Spegling och ortogonalprojektion med basbyte
        13. Rotation i rummet
        14. Egenvärden och egenvektorer
        15. Linjära avbildningar och egenvärden och egenvktorer
        16. Största och minsta värde av en kvadratiskform på enhetscirkeln
        17. Avståndet från en yta till origo
        18. System av linjära ordinära differentialekvationer
           


4. Efterarbetet i kursen finns nedan

Linjärt beroende. Bas. Koordinater
Vektorprodukt
Matriser och Determinanter
Linjära rum
Euklidiska rum
Minstakvadratmetoden